نوشته هایی با برچسب "ترانزیتی"

شنبه 11 آگوست 2018

کالاهای ترانزیتی

کالاهای ترانزیتی به کالاهایی گفته می شودکه از یک مرز کشور وارد و از مرز دیگر خارج می شود و ...

ادامه مطلب