قوانین انبار در گمرک و متروکه شدن

چاپ مقاله

منظور از انبارهای گمرکی اعم از انبار مسقف ، غیر مسقف و محوطه ، اماکنی است که برای نگهداری کالاهای ورودی و صدوری تاسیس می شود و توسط مرجع تحویل گیرنده کالا اداره می شود . هر جا ضرورت گمرکی ایجاب نماید گمرک اجازه تاسیس این انبارها را صادر و ترتیبات کنترل های گمرکی را تعیین می نماید . منظور از مرجع تحویل گیرنده کالا طبق ماده یک قانون امور گمرکی شخصی است حقوقی که با توجه به قراردادهای قانونی مسئولیت تحویل و نگهداری کالایی که تشریفات گمرکی آن انجام نشده را دارد .

طبق ماده 24 قانون امور گمرکی مدت زمان مجاز نگهداری کالا در اماکن گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است و به تقاضای صاحب کالا یا شرکت حمل و نقل و وجود علل موجه به تشخیص گمرک با پرداخت هزینه انبارداری حداکثر تا دو ماه قابل تمدید است . و در صورتی که ظرف مدت مقرر صاحب کالا برای انجام تشریفات گمرکی اقدام نکند کالا مشمول مقررات متروکه می گردد. چنانچه کالا در انبارهای مختلف جا به جا بشود مهلت توقف از زمان ورود کالا به اولین انبار گمرکی محاسبه می شود در مورد کالاهای فاسد شدنی در صورتی که امکاناتش وجود نداشته باشد با مسئولیت صاحب کالا و نظارت گمرک باید به انبار مناسب پس از تخلیه منتقل بشود و مرجع تحویل گیرنده کالا هیچ گونه مسئولیتی ندارد .

چنانچه یک ماه بعد از اینکه برای کالایی سند ترخیص صادر شد ولی از گمرک خارج نشد مشمول مقررات متروکه می شود.

تبصره 3 : تا زمانی که کالا به انتظار اعلام نظر قطعی گمرک در انبار گمرکی متوقف است ، کالا متروکه نمی گردد.

طبق ماده 47 قانون امور گمرکی مدت مجاز نگهداری کالایی که دارای اختلاف گمرکی است در انبارهای گمرکی از تاریخ ابلاغ نظر قطعی گمرک و ابلاغ رای قطعی مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی سه ماه است .

طبق ماده 49 قانون امور گمرکی تحویل کالا به انبارهای گمرکی وقتی قبول می شود که برای آن اظهارنامه اجمالی ، پروانه صادراتی ، ترانزیت خارجی ، ورود موقت ، کران بری ، مرجوعی، ترانزیت داخلی، صورتمجلس کالای از آب گرفته با احکام و موافقت کتبی گمرک تسلیم شده باشد

اگر کالایی مجاز باشدت و تضمین هم برای آن سپرده شده باشد تا 6 ماه هم بماند (3 ماه از تاریخ رسیدن به اولین انبار – 2 ماه تمدید- 1 ماه از تاریخ صدور سند ترخیص) مشمول مقررات متروکه نمی شود

اگر کالایی مجاز مشروط باشد و مجوزش ظرف مهلت اعطا شده از گمرک اخذ نشده باشد متروکه می گردد

برای تمدید مهلت انبارداری باید قبل از 3 ماه درخواست بدهید – اگر پروانه صادر بشود تا 1 ماه پروانه قابل تمدید است –

اگر کالایی متروکه گردد اخطاریه می رود برای صاحب کالا طی 20 روز – نشر آگهی 20 روز بعد و اظهارنامه متروکه صادر می گردد و یک نسخه از آن به سازمان جمع آوری اموال تملیکی می رود ، سازمان مجوزاتش را اخذ می کند یا می فروشد یا امحا می کند اگر بفروشد اول حقوق ورودی گمرکی اش را می دهد بعد 10 درصد برای خودش بر می دارد و سایر هزینه ها و اگر چیزی باقی بماند به صاحب کالا می دهد .

طبق ماده 25 قانون امور گمرکی مسئولیت حفظ و نگهداری کالا موجود در انبار گمرکی از هنگام تحویل گرفتن تا زمان تحویل دادن آن با مرجع تحویل گیرنده کالا است . مرجع تحویل گیرنده مکلف است که در برابر آتش سوزی ، اشتعال انفجار کالا را بیمه کند و حق بیمه را از صاحب کالا وصول کند شماره بیمه نامه در اظهارنامه اجمالی می خورد و خسارت ناشی از بسته بندی نادرست و کیفیت کالا در صورتی که کالا در مدت توقف در انبار از بین برود و یا بلایای طبیعی بیاد یا زمانی که خود کالا بیمه باشد ، مسئولیتی را انبار نمی پذیرد .

امیدواریم که این مقاله از گروه بازرگانی ما برای شما مفید بوده باشد

  • تاریخ انتشار : آگوست 11, 2018
  • نظرات : بدون نظر
  •   اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی :
  نظرات

پاسخی بگذارید